Dette er der den nordøstlige delen av Midtbyen. Vi ser kanalen i forgrunnen. Den gaten som følger kanalen og ligger nærmest er Fjordgata. Den neste gaten som ligger parallelt med Fjordgata er Olav Tryggvassons gate og den går over til Bakke bro som forsvinner i øverste venstre billedkant. Klikk på bildet for å gå nærmere!