Hvordan Pirumbanken ble Pirumbanken
I 1965 ble det i forbindelse med studentuka på Samfundet startet et lite kor med utspring i Trondheim Studenter Sangforening. Dette koret romsterte i bybildet og underholdt i forbindelse med Uka. Dette koret ble en slik suksess at det fortsatte på uka-67 og -69 og ble etter det en fast gruppering med navn Pirum (ikke Pirium!!). Årene gikk og Pirum utviklet seg til å bli et riktig bra kor. I 1990 var det 25-års jubileum og en høytidelig jubileumsmiddag ble avholdt på det tørre området i Nidelven rett øst for Elgeseter bro. Middagen ble en suksess og Pirum kontaktet byens ordfører Marvin Wiseth og spurte om Pirum kunne få anektere dette landområdet av varierende areal. Marvin var til alles overraskelse svært positiv til den muntre ideen, og i forbindelse med Uka-91 ble landområdet offisielt døpt Pirumbanken og overgitt til mannskoret med samme navn. Det hele var en flott sermoni på Trondheim Torg, med stor pressedekning. I skjøtet står det at "Pirumbanken omfatter alt land som kommer tilsyne når Nidelven er på sitt laveste". Alle vi i Pirum håper derfor at elven tørker ut, for da eier vi hele verden (smil). Hvert år på immatrikuleringensdagen til universitetet holder Pirum en bedre middag på sin høyt elskede banke. Vennlig hilsen Jon Egil Strand 1. bass i Pirum 97 og Pirum 99.
Innsendt av Pirum v/ Jon Egil Strand