Med unntak av elveutløpet på et par av de andre kartbitene, er det ingen deler av Trondheims som til de grader er historisk grunn. Midt på tegningen til venstre ser vi Nidarosdomen og Erkebispegården. Nede til høyre ser vi Kalvskinnet hvor det engang sto et berømt slag. Sverre Sigurdson og Birkebeinerne gjorde nemlig flere anstøt mot Nidaros før de endelig fikk satt seg noenlunde fast her, mot slutten av 1170-tallet. Sentralt i denne kampen sto det kjente slaget på Kalvskinnet ca. 1179, der Erling jarl (Skakke) falt. Broen heter Elgeseter bro. Til venstre øverst ser vi Øvre Bakklandet. Det kristne kvartalet (som det heter på folkemunne), ligger midt på bildet til høyre og består av mange kirkesamfunn slik som Baptistkirken, Frelsesarmeen, den Katolske kirke med flere.

Untitled Document