Vi ser torget øverst til venstre. Svakt på skrå fra torget ser vi Kongensgate som forsvinner inn i neste kartbit (ikke ferdig tegnet) midt på til høyre. I forgrunnen ser vi kanalen med Ravnklohallen helt til venstre i bildet. På denne kartbiten er det ikke lett å se om det er den gamle eller nye hallen, men på tegningen er det den gamle versjonen som vi ser. Gaten som går langs med kanalen nærmest er Sandgata, og det store bygget helt nede til høyre er Parkeringshuset i Sandgata. Den store plassen som du kan se litt til høyre oppe i kartbiten er Leuthenhaven og de trærne du ser helt til høyre i bildet litt over midten utgjør en del av Museumsparken- Klikk på bildet for å komme enda et trinn nærmere. Da nærmer du deg nederse nivå med alle detaljene.t

Untitled Document