Denne siden brukes når du vis se en spesiell person, hus, kjæledyr, offentlig kontor, skole, kirke, severdighet, bedrift eller annen ting på Trondheimstegningen.

Alle inntegnede obekter med egen meny er sortert i ulike registre. Du kan velge å kun søke i et register i gangen eller i alle samtidig.

Tast inn navnet (eller deler av navnet) på det du søker etter i skjemaet over og velg det registeret du vil søke i fra menyen. Søkemekanismen vil liste opp alle oppføringer som inneholder søkestikkordet.

Velg den oppføringen du vil se på i listen ved å klikke på den.

Tips: Dersom du lar "Søk etter"-feltet stå tomt og velger register vises alle oppføringer i det valgte registeret.