År 2000 -årgangen av gjesteboka ble slettet av en hacker, men den ligger trygt på bacup i Trondheim kommunes arkiver.

Årgangen vil bli replassert så snart som mulig.

Også årgan 2001 ble slettet frem til august 2001, den er også berget takket være bacup.

Henning Meyer 9 januar 2002