Henning Meyers Trondheimstegning viser den største byen på Internett hva angår detaljrikdom og innhold forøvrig. Derfor er det ingen skam å rote seg bort. Her er noen tips som kanskje hjelper deg på rett vei igjen.

Navigeringen

Styr deg ned fra 4000 meters høyde til gateplan... gå inn i hus, se på og snakk med personer... oversikten og detaljrikdommen i denne presentasjonen av Trondheim er helt utrolig. Klikk på den delen av kartet du vil se nærmere på. På nederste kartnivå kan du klikke på hus, personer og mye mer og du vil få se bilder og historier i fleng.

Soluret på torget i Trondheim, Internetts sentrum, viser himmelretningene.Trykk på den delen av soluret som peker i den retningen du vil og du beveger deg en tegningsbit av gangen gjennom byen. Havner du utenfor tegningen så ikke vent på at tegningsbiten blir tegnet ferdig. Kanskje rekker du å utdanne deg som kirurg i mellomtiden.

Er du i villrede om hvor i byen du befinner deg? Da kan du bare bare spørre Tryggvason, byens grunnlegger, om hjelp. Fra toppen av statuen på torvet har han god oversikt. Klikk på toppen av Tryggvason-statuen for et oversiktsbilde over området du befinner deg i. På denne måten kan du også bevege deg raskt til andre deler av byen.

Egne bidrag

På grunn av Henning Meyers bortgang er bidrags-funksjonen avsluttet. Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kontakt: trondheimstegningen@trondheimstegningen.no

Søk

Ved å klikke på snuten til Chico, som du vil finne på alle sider, tas du med til en side for hurtigsøk etter ting på tegningen. Nærmere forklaring finner du på søkesiden. Søkestikkord kan også tastes inn direkte i feltet under Chico på hver side når du har lært hvordan dette fungerer.